Jogterületek

CSALÁDJOG

 • házassági bontóperek
 • házassági vagyonjogi perek
 • szülői felügyeleti jog gyakorlása
 • kapcsolattartási ügyek
 • gyámhatósági ügyek
 • POLGÁRI JOG

 • szerződések és okiratok készítése, ellenjegyzése, véleményezése
 • fizetési meghagyás
 • személyiségi jogi perek
 • dologi jogi perek
 • kártérítési perek
 • követelések érvényesítése
 • tulajdoni igények érvényesítése
 • végrehajtás

 • ÖRÖKLÉSI JOG

 • végrendelet és egyéb végintézkedés
 • hagyatéki eljárás
 • hagyatéki (hitelezői) igények érvényesítése
 • TÁRSASÁGI JOG

 • cégek alapítása
 • cégek végelszámolása
 • változásbejegyzés
 • követeléskezelés